top of page

DOKUMENTY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022/2023

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA UCZNIOM BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

REGULAMIN BIBLIOTEKI

bottom of page