top of page

DOKUMENTY

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022/2023

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA UCZNIOM BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

bottom of page