top of page

BĄDŹ BEZPIECZNY W INTERNECIE

 

Od grudnia 2018 r. w naszej placówce ZSO realizowany był projekt mający na celu uświadomienie uczniom jakie zagrożenia mogą czyhać na nich w Internecie, z którego dzieci bardzo często i chętnie korzystają. Nauczyciele informatyki p. Dorota Milewska i p. Mariusz Kępski zorganizowali dla uczniów konkurs: Bądź bezpieczny w Internecie – promujący zasady bezpiecznego korzystania w sieci, przeprowadzone zostały pogadanki na temat cyberprzemocy, dla starszej młodzieży na początku marca zostanie udostępniona wystawa tematyczna dotycząca bezpieczeństwa w sieci, a szczególnie zabezpieczeń komputerowych. Podsumowaniem całego projektu, był apel, który odbył się 27 lutego 2019 r. przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych dla dzieci 0-III oraz IV-VI.

Na apelu omówione zostały zasady postępowania  w sytuacjach zagrożenia, uczniowie obejrzeli filmy opisujące różne niebezpieczne sytuacje, dowiedzieli się gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia, poznali również konsekwencje złego zachowania w Internecie. Uczniowie wysłuchali także pouczającego wykładu przedstawiciela policji sierżant sztabowej pani Marioli Witoń. Na apelu rozdane zostały nagrody uczniom, którzy wygrali konkurs: „Bądź bezpieczny w sieci Internet”. Były to akcesoria komputerowe, klawiatury, słuchawki, myszy komputerowe itp. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród w konkursie.

 

Wyróżnieni uczniowie w konkursie:

 

Klasy I-III

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

1

JULIA ŁUKOWSKA

WIKTOR PERZ

2

ALEKSANDRA KOSZAŁKA

MACIEJ MILA

3

WIKTOR PANKOWSKI

KAMIL GRZEŚKOWIAK

wyróżnienie

JAN SIKORSKI

 

 

Klasy IV-VI

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

1

JULIA JÓŹWIAK

2

PAWEŁ BELT

3

MICHAŁ BUJAK

JAKUB KOŚCIOŁOWSKI

wyróżnienia

PATRYK BONIAK

MARIA MILA

 

Na początku marca w budynku przy ulicy Kasprowicza odbędzie się też wystawa prac uczniów pod tytułem „BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI”, która będzie kontynuacją projektu zorganizowanego w szkole podstawowej pod tym samym tytułem. Zagadnienia poruszone w wystawie przedstawiają przede wszystkim to, jak ostrożnie poruszać się w sieci nie narażając się na  zagrożenia z niej płynące, między innymi:

 

  • WYMYŚL SILNE HASŁO

  • ZOSTAW JE TYLKO DLA SIEBIE

  • UWAŻAJ NA „DARMOWE” WIFI

  • NIE DAJ SIĘ PODEJRZEĆ

  • SPRAWDŹ BEZPIECZEŃSTWO STRONY! ZNAJDŹ KŁÓDKĘ

  • NIE KLIKAJ

  • OGRANICZ ZAUFANIE

  • DECYDUJ

 

Planowane jest też pokazanie wystawy na forum miasta w CKiS Ziemowit uczestnikom UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU i wszystkim zainteresowanym bezpieczeństwem w Internecie.

 

 

Organizatorzy

Dorota Milewska

Mariusz Kępski

bottom of page