top of page

Program aktywności sportowej dla dzieci klas IV – VI

 

MULTISPORT

 

Główne cele programu

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia

  • upowszechnianie sportu poprzez zwiększanie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć

  • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami 

  • stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej

  • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej

  • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych

Struktura realizowanych zajęć kształtuje się następująco:

  • blok 1 - zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,

  • blok 2 - gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej,

  • blok 3 - sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

bottom of page