top of page

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

W dniu 15.10. 2019r. odbyło się uroczyste Pasowanie Uczniów Klas Pierwszych.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonały Panie dyrektor: Aleksandra Lipińska i Lidia Bednarska. Następnie pierwszoklasiści pokazali swoje umiejętności w krótkim przedstawieniu, które wzbudziło ogólne uznanie. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Nie zabrakło też upominków ufundowanych przez Radę Rodziców, a wręczonych przez Panią Joannę Miklaszewską. Po głównej uroczystości uczniowie obu klas wraz z rodzicami i wychowawcą udali się na słodki poczęstunek do swoich klas.
Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania należą się państwu Katarzynie i Robertowi Dzwoniarskim, za ufundowanie baneru, który ozdobił uroczystość.

bottom of page