top of page

RODZICE CZYTAJĄ - DZIECI SŁUCHAJĄ

 

W grupie 0b odbyło się trzecie spotkanie z serii „Rodzice czytają - dzieci słuchają.” Odwiedziła nas mama Alesyi - pani Monika Klimczak, która przeczytała dzieciom dwa opowiadania pt. „Nowy kolega” i „Dziwaczny bałwan”. Po wysłuchaniu rozmawialiśmy o przyjaźni, o tym, czy łatwo jest być innym, o szacunku dla drugiego człowieka i o tym, że każdy człowiek przez swoją inność jest wyjątkowy. Pani Monika przygotowała niespodziankę w postaci płótna, na którym dzieci i wychowawca na znak przyjaźni odcisnęli swoje dłonie. Były też upominki: książki ze szlaczkami oraz słodki poczęstunek. Pani Monika otrzymała od klasy dyplom dla Super Mamy. Bardzo serdecznie dziękujemy.

 

bottom of page